Nạp tiền vào tài khoản từ thẻ Nạp điện thoại

       Nếu tài khoản của bạn không đủ tiền để KÍCH HOẠT hoặc Đưa Tin BĐS cho thuê vào nhóm tin nổi bật thì bạn cần phải Nạp thêm tiền vào tìa khoản. Hiện tại hệ thống hỗ trợ Nạp tiền vào tài khoản thông qua cơ chế Nạp tiền từ thẻ cào điện thoại.
 

       Để Nạp tiền vào tài khoản, Bạn làm như sau:

     + Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, sau khi đăng nhập thành công, cửa sổ "Tin cho thuê của Bạn" sẽ xuất hiện trên màn hình;
 
     + Bước 2: Tại cửa sổ này, bạn kích chuột vào nút nhấn "Nạp tiền từ thẻ cào điện thoại";
 
     + Bước 3: trong cửa sổ Nạp tiền từ thẻ cào điện thoại bạn cần:
 
          - Chọn nhà mạng ứng với loại thẻ cào của bạn;
 
          - Nhập số Seri của thẻ cào điện thoại đó vào ô Số Seri;
 
          - Nhập mã số thẻ vào ô Mã số thẻ;
 
     + Bước 4: Nhấn vào nút "Nạp thẻ" để tiến hành Nạp tiền vào tài khoản của bạn;
 
Chú ý:
 
     + Để xem thống kê về các giao dịch bạn đã thực hiện với tài khoản thanh toán của bạn, bạn kích chuột vào nút nhấn "Chi tiết giao dịch thanh toán";
 
     + Để tiến hành KÍCH HOẠT hoặc Đưa Tin BĐS cho thuê vào nhóm tin nổi bật, bạn kích chuột vào nút nhấn "Tin cho thuê của bạn";
 
HÌNH ẢNH MINH HỌA
 
Màn hình Nạp tiền vào tài khoản của bạn thông qua cơ chế Nạp thẻ cào điện thoại
Nạp tiền qua thẻ cào điện thoại