Kích hoạt Tin đăng cho thuê

      Sau khi đăng Tin BĐS cho thuê trên hệ thống NhaChoThue247.com, Tin BĐS cho thuê của bạn chưa được hiển thị trên website phía giao diện khách hàng. Chính vì vậy Khách hàng vẫn chưa biết tới sản phẩm của bạn, do vậy BĐS của bạn vẫn chưa có cơ hội để cho thuê được.

      Để khách hàng biết tới sản phẩm của bạn, bạn cần KÍCH HOẠT Tin BĐS cho thuê này để khách hàng nhận biết và bạn sẽ có nhiều cơ hội cho thuê được BĐS đó.
 
      Để tiến hành KÍCH HOẠT Tin BĐS cho thuê, bạn làm như sau:
 
      + Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống;
 
      + Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, cửa sổ "Tin cho thuê của bạn" hiện ra. Bạn chọn Tin BĐS cho thuê cần kích hoạt, sau đó kích chuột vào nút "Thanh toán để kích hoạt", tiếp theo bạn kích chuột vào nút "Thanh toán để kích hoạt Tin BĐS từ tài khoản thẻ nạp điện thoại" (hoặc thanh toán từ tài khoản Paypal); 
 
      Khi đó hệ thống sẽ kích hoạt Tin BĐS cho thuê của bạn nếu tài khoản của bạn còn đủ tiền. Ngược lại, Tin BĐS cho thuê của bạn chưa được xử lý cho đến khi bạn nạp đủ số tiền kích hoạt theo quy định vào tài khoản của bạn.
 
      + Bước 3: Kích chuột vào nút nhấn "Tin cho thuê của Bạn" để xem kết quả sau khi kích hoạt Tin BĐS cho thuê đó.
 
Chú ý:
 
      + Trong cửa sổ làm việc ở Bước 2, Tin BĐS cho thuê nào chưa được KÍCH HOẠT thì sẽ xuất hiện thông báo "Chưa kích hoạt" ở đầu mỗi Tin BĐS cho thuê, và xuất hiện nút nhấn "Thanh toán để kích hoạt";
 
      + Khi đã kích hoạt rồi, thì dòng thông báo "Chưa kích hoạt" sẽ mất đi, và xuất hiện nút nhấn "Thanh toán để đưa vào mục Tin nổi bật";
 
HÌNH MINH HỌA
 
+ Hình minh họa cho Bước 1: Cửa sổ Tin Cho thuê của Bạn hiển thị sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống
Kích hoạt tin đăng bất động sản
 
+ Hình minh họa cho Bước 2: Kích hoạt Tin BĐS cho thuê có mã số 32
Kích hoạt tin đăng bất động sản
 
+ Hình minh họa kết quả sau khi đã được kích hoạt: Tin BĐS cho thuê có mã số 32 giờ đây không còn chữ "Chưa kích hoạt"
Kích hoạt tin đăng bất động sản